Solvarme

Et solvarmeanlæg er et kvalitetsprodukt, som fungerer upåklageligt i mange år, med en forventet levetid på op til 20 år.

Solvarme

Silkeborg VVS-Tekniks solvarmeanlæg leverer omkring 2/3 af en families varme vand på årsbasis – om sommeren hele forbruget, hvilket betyder, at oliefyret kan slukkes hele sommeren. Ligeledes kan solvarmeanlægget bruges som supplement til centralvarme.​

Et solvarmeanlæg er et kvalitetsprodukt, som fungerer upåklageligt i mange år, med en forventet levetid på op til 20 år. Silkeborg VVS-Tekniks villaanlæg kan inddeles i to grupper:​

  • opvarmning af brugsvand
  • opvarmning af brugsvand og rumvarme

​Begge anlægstyper kan kombineres med oliefyr, naturgas, elvarme, varmepumper, fjernvarme og biobrændsler (brændeovn, træflis og halmfyr).

​Individuel tilpasning

Silkeborg VVS Teknik leverer solfangermoduler til villa og erhverv i forskellige størrelser, fra 2,5 m2 og til ? m2, hvilket muliggør sammensætning af et solvarmeanlæg, der passer til netop jeres ønsker.

​Silkeborg VVS-Teknik benytter Sonnenkraft og ARCON’s store udvalg af produkter, som muliggør opsætning af solvarmeanlæg på alle tagflader, skrå såvel som flade.

​Ideen ved solfangerne er IKKE umiddelbart at lagre solvarme i jorden, men at:

Udnytte den næsten gratis solvarme når den er tilgængelig, for at spare strøm og drifttimer på varmepumpen.

Belaste jordslangen mindre, hvorved den omkringliggende jord har ideelle forhold til at genvinde varmen til næste fyringssæson​

Øge den indkomne brinetemperatur til varmepumpen, hvorved COP forbedres væsentligt, når solvarme alene ikke er nok til at dække det samlede varmebehov.
Idet Evi Heat Solvarmepumpe kan anvende solfangerne til eftervarmning af brinen, kommer solfangerne til at arbejde ved den lave jordtemperatur, og de får derfor højere effektivitet og flere driftstimer end på sædvanlige solvarmeanlæg. Solvarmen sendes kun direkte i jordslangen for at tillade anvendelse af et større solfangerareal uden risiko for overkogning​

Dermed omgås den gamle regel om at dimensionere solfangeren så lille, at der ikke opstår kogning på solrige dage med lavt forbrug. Solfangerarealet kan øges med en solvarmepumpe – ofte til det dobbelte, hvilket giver mere gratis energi resten af året. Flere solfangere med flere driftstimer forbedrer den samlede investering i solvarme væsentligt.

Solvarmepumpen kræver naturligvis jordslanger for at kunne fungere, mens solfangerne kan monteres når som helst. Der løber den samme væske – vand frostsikret med propylenglykol – i solfangerne som i jordslangen. Ét væskekredsløb og én styring sikrer let installation, vedligeholdelse og betjening.

Evi Heat varmepumpernes kompressor og kølemiddelkredsløb er integreret i en kompakt lyd- og vibrationsdæmpet kassette nederst i kabinettet, som let kan udskiftes ifm. renovering eller effektskifte. Udskiftningen griber ikke ind i varmeinstallationen, kræver ikke en kølemontør og omkostningen er en brøkdel af, hvad en ny varmepumpe koster. Evi Heat solvarmepumpe findes i to varianter, Combi (med indbygget beholder og op til 12kW) eller Split (op til 16kW). Det er en smagssag om man vælger 1-modulløsningen i form af en Combi med solmodul eller 2-modulløsningen bestående af Split Sun med separat beholder.

​Combi fylder mindre pga. sin indbyggede varmtvandsbeholder. Split Sun med separat beholder fylder mere, men akkumulerer cirka dobbelt så meget solvarme i den større varmtvandsbeholder. I tilgift giver den større hedeflade endnu bedre driftsbetingelser for varmepumpen.​

Energivejledning

​Kunne du tænke dig at spare penge på dit energiforbrug?

​Jens O. Mogensen har gennemgået uddannelsen energivejledning – installationer. Uddannelsen sætter Jens i stand til at identificere og realisere energibesparelser inden for boligområder og i mindre erhvervsejendomme.

(+45) 86 85 18 97
salg@voelvvs.dk